Avtorj objav:

Mesečni temeljni dohodek podaljšan do 30.6.2021

Vlada je 24. 3. 2021 s sklepom podaljšala veljavnost nekaterih protikorona ukrepov do 30. 6. 2021. Med ukrepi, za katere je pristojna Finančna uprava, se podaljšuje pridobitev izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok in tudi ukrep delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. Skrajni rok za uveljavljanje omenjenih […]

Oddajte turistične ponudbe za brezplačno promocijo v okviru digitalnih kampanj 2021

Na Slovenski turistični organizaciji aktivno pripravljajo vsebine za izvedbo letošnjih digitalnih kampanj. Vabljeni, da skladno z javnim pozivom za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva oddate različne paketne ponudbe z namenom promocije in prodaje turističnih storitev neposredno pri vas, ponudnikih. Cilj promocijskih aktivnosti STO je dvig prepoznavnosti Slovenije kot butične, zelene in varne destinacije zlasti pri potencialnih gostih višjega dohodkovnega razreda, posledično […]

Javna obravnava: Osnutek novega Zakona o gostinstvu

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo predlog novega Zakona o gostinstvu (ZGos-1), ki določa pogoje za izvajanje gostinske dejavnosti, tako pripravo in strežbo jedi in pijač kot nastanitev gostov. Ta zakon ureja tudi področje kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom in register nastanitvenih obratov. Zakon je trenutno v javni obravnavi. Katere so ključne novosti predloga zakona? […]

Kako do nalepke Green&Safe?

Slovenska turistična organizacija (STO) vabi turistične destinacije in turistične ponudnike k registraciji uporabe komunikacijskih orodij in znaka GREEN&SAFE. Z registracijo in s strinjanjem s ključnimi usmeritvami za uporabo komunikacijskih orodij pridobite tudi novo nalepko odgovornih potovalnih standardov, ki združuje znak GREEN&SAFE in globalni znak World Travel &Tourism Council Safe Travels. Vse turistične destinacije in ponudnike […]

Poslovni najem apartmaja kot izgovor za zimsko počitnikovanje

Ker se je veliko ponudnikov nastanitvenih obratov obrnilo z vprašanjem pod kakšnimi pogoji in komu lahko oddajajo nastanitve v času COVID-19, vam podajamo odgovore, ki smo jih pridobili na MGRT na Direktoratu za turizem. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji določa, da je začasno prepovedano ponujanje in […]

Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna

*Prepis besedila (Vir: Gov.si) Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) ter davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za leto 2020. Oba obračuna je mogoče oddali le elektronsko prek sistema eDavki do 31. marca 2021. Pri izpolnjevanju letnih obračunov bodite pozorni na […]

Davčni obračun: Kako zajeti prejete pomoči na podlagi interventnih ukrepov

Skladno z računovodskimi standardi vse pomoči, prejete na podlagi interventnih ukrepov, predstavljajo prihodke davčnega zavezanca, kar pomeni, da jih je potrebno vključiti v davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) pod zaporedno št. 1 (Prihodki, ugotovljeni po pravilih o računovodenju). Na spodnji […]

Ste pobrisali podatke iz knjige gostov za leto 2019?

PRAVILNIK o prijavi in odjavi gostov nam nalaga, da moramo voditi evidenco prijavljenih in odjavljenih gostov v obliki knjige gostov. Vodimo jo lahko na dva načina: a) Fizično vodena knjiga gostov je sestavljena iz posameznih listov A4 formata, ki se vlagajo v posebno mapo ali pa so vezani v knjigo, strani listov pa so označene z […]

Javni poziv samozaposlenim in mikro podjetjem za brezplačno dodelitev zaščitnih mask

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (izvajalec javnega poziva) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (naročnik in financer javnega poziva) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k oddaji vloge za dodelitev brezplačnih zaščitnih mask. 1. Namen in cilj Namen in cilj javnega poziva je razdelitev 5 mio zaščitnih mask za splošno uporabo […]