pogoji poslovanja nastanitvenih obratov v covid 19

Odprtje nastanitvenih obratov: pogoji poslovanja

Nastanitveni obrati:

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS (Uradni list RS, št. 63/2021) v vseh statističnih regijah od 26.4.2021 dovoljuje ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih do 30 nastanitvenih enot, ne glede na velikost nastanitvenega obrata, vključno s ponujanjem programov za dobro počutje, ki jih nastanitveni obrat ponuja za svoje goste. Za goste v nastanitvenih obratih je pod določenimi pogoji dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač za namen strežbe hrane in pijače na terasah in vrtovih gostinskih obratov in v sobah oziroma drugih oblikah nastanitvenih enot v nastanitvenih obratih (sobna strežba) ter za osebni prevzem jedi in pijač.

Kdo lahko biva v nastanitvenih obratih?

V teh nastanitvenih obratih lahko bivajo le osebe, ki imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali s testom HAG, ki pa ne sme biti starejši od 48 ur, oziroma so cepljene zoper COVID-19 in to izkazujejo to na način kot podrobno določa predlagani odlok. V nastanitvenih obratih pa lahko brez opravljenega testa na virus SARS-CoV-2 in ostalih v predlaganem odloku naštetih dokazil bivajo tudi vse osebe, ki še niso dopolnile 15 let in bivajo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki.

Pogoj 30 nastanitvenih enot velja za posamezen samostojen nastanitveni obrat in ne za vse nastanitvene obrate, ki spadajo v lastnino posameznega podjetja (npr. če posamezno podjetje upravlja z več hoteli, lahko vsak od teh hotelov ponuja nastanitvene storitve v 30 sobah; ali npr. če posamezno podjetje upravlja s hotelom, apartmajskim kompleksom in kampom hkrati, lahko ponuja nastanitvene storitve v 30 sobah hotela, v 30 apartmajih in na 30 zemljiščih v kampu).

Ali omejitve veljajo tudi za B2B poslovanje?

Omejitve iz Odloka MGRT ne veljajo za B2B poslovanje zato se v to kvoto ne vštevajo nastanitvene enote, v katerih so nastanjeni poslovni gostje, prav tako se v to kvoto ne vštevajo nastanitvene enote, v katerih so npr. nastanjene osebe, ki so napotene na zdraviliško zdravljenje. Enako velja za dolgoročni zakup določenega zemljišča oziroma počitniške hišice za turističen namen (npr. prikolic in mobilnih hišic, ki imajo v kampih zakupljen dolgoročni najem določene parcele).

Pri opravljanju gostinske dejavnosti v gostinskih in nastanitvenih obratih se upoštevajo vsa higienska priporočila NIJZ pri izvajanju gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Prav tako pa morajo nastanitveni obrati upoštevati smernice in priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ ter ostale odloke.

Pogoji poslovanja za ponudnike nastanitev

Ponujanje in prodajanje gostinskih in nastanitvenih storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje gostinskih in nastanitvenih storitev enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom HAG ali s testom PCR, pri čemer lahko ponujanje in prodajanje nastanitvenih storitev opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa. Ob tem veljajo enaka dokazila glede prebolelosti oz. cepljenja, kot velja to za ostale izjeme s pogojem testa.

Ali je nujno potrebno testiranje vseh zaposlenih v hotelski družbi, ali zgolj tistih zaposlenih, ki prihajajo v stik z gosti? Npr. v hotelu delajo zaposleni v marketinški službi zgolj po e-komunikacijah in direktnih stikov z gosti nimajo (enako velja za zaposlene v računovodstvu, v upravi itd.).

Odlok ne predvideva tovrstnih izjem, torej da. Prihajajo pa v stik s tistimi, ki so v stiku z gosti.

V kolikor ima nastanitveni obrat  brezstični sprejem gosta (le ta prejme kodo na svojem telefonu, s katero odpre sobo), ali se zaposleno osebje vseeno mora testirati?

Odgovor je DA.

Programi za dobro počutje

V nastanitvenih obratih je dovoljeno tudi ponujanje programov za dobro počutje, vendar izključno za goste nastanitvenega obrata.

Programi za dobro počutje so zlasti storitve velnesa, fitnesa, masaž, savn in podobnega, medtem ko ponujanje storitev iger na srečo v igralnicah in kazinojih ne sodi med to izjemo.

Pri ponujanju programov za dobro počutje v zaprtih prostorih se število oseb omeji na 30 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je prostor manjši od 30 m2.

V kolikor programe za dobro počutje ponuja podjetje, ki ima svoje poslovne prostore v isti stavbi, kot se nahaja nastanitveni obrat, vendar z nastanitvenim obratom podjetje ni povezano in zagotavlja ločen vhod, lahko to podjetje še naprej svoje storitve ponuja tudi za zunanje stranke, pod pogoji, ki veljajo za ponujanje teh storitev (na primer frizerski salon z ločenim vhodom, ki se nahaja v isti poslovni stavbi kot hotel).

Sobodajalci, ki svoje nastanitvene enote oddajo v upravljanje agenciji, morajo izpolnjevati pogoj PCT v primeru, da prihajajo v osebni stik s potrošnikom (na primer nastanitvena enota se nahaja v isti stavbi, v kateri živi sobodajalec).

Vir: TGZ