Airbnb provizija 15%

Nič več delitev provizij med gostom in gostiteljem na Airbnb

Članek oz. novost na Airbnb se nanaša na tiste gostitelje, ki uporabljajo channel manager sistem, ki je povezan z Airbnb.

Delitev Airbnb provizije

Lani je Airbnb začel ponujati dva načina zaračunavanja provizije:

  • provizijo za storitve, ki si jo delijo gostitelji (3%) in gostje (od 6% do 12% ali celo več)  in
  • provizijo za storitev, ki jo v celoti krije gostitelj v višini 14%.

Izbiro, kateri način obračunavanja provizije pri Airbnb poslovanju, so lahko koristili le tisti gostitelji, ki so imeli Airbnb koledar povezan z channel manager sistemom.  V prihodnjih dneh se obetajo spremembe.

Višja provizija ter ukinitev delitev provizije

Od 7.12.2020 Airbnb ne bo več omogočal izbire načina obračunavanja provizije (delitev med gostom in gostiteljem) ampak bo na voljo le en način: Gostitelju bo v celoti zaračunana Airbnb provizija. Novost je tudi zvišanje provizije za 1%. Višja, 15% provizija, se bo začela obračunavati s 1.1.2021.

Kaj to pomeni za obstoječe rezervacije?

Nov način obračunavanja provizije ne bo vplivalo na obstoječe rezervacije, ki jih že imate. Za vse rezervacije, ki jih boste prejeli po 1. 1. 2021 pa pomeni, da sprejemate Airbnb pogoje poslovanja z višjo provizijo.

Za koga veljajo novi pogoji?

Ta sprememba velja za vse, ki imate Airbnb povezan s programsko opremo drugih proizvajalcev npr. Bentral channel manager sistem. Z vaše strani ni potrebna nobena akcija, saj se bo sistem sam posodobil oz. spremenil.

 

Vir: Airbnb