CENIK – obveznost sobodajalca

Glede na Zakon o gostinstvu (ZGos) in glede na Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti mora sobodajalec poleg splošnih informacij (hišni red, požarni red, sprejem in odjava gostov, telefonska številka kontaktne osebe in prve pomoči, obratovalni čas, dodatna ponudba in podobno), zagotoviti tudi cenik storitev. Cene za vse storitve morajo biti označene kot cene v obliki cenika.

Cenik storitev mora biti jasen in nedvoumno označen ter na vidnem mestu

Označitev cen za storitve mora biti nedvoumna, lahko prepoznavna, čitljiva in za potrošnika na vidnem in dosegljivem mestu. Cena za storitve je nedvoumno označena, če je ni možno zamenjati s ceno druge storitve, ki se nahaja v neposredni soseščini.

Cena za storitve je v poslovnem prostoru označena čitljivo, če je velikost črk in številk na ceniku za storitve najmanj 5 mm.

Cena za storitev mora biti potrošniku lahko dostopna ter mora biti objavljena na vidnem mestu v poslovnem prostoru, kjer je ta storitev potrošniku ponujena (npr. v apartmaju, sobi, stanovanju, počitniški hiši…, ki se oddaja). Kot vidno označeno ceno storitve se šteje, da je cenik obešen na steno poslovnega prostora oziroma tistega njegovega dela, kjer se nahajajo potrošniki.

Cena blaga oziroma storitve mora biti označena v evrih.

Na splošno velja, da mora podjetje za blago oziroma storitve, ki jih ponuja, vidno označiti ceno, ki vključuje davek na dodano vrednost, če je podjetje zavezanec za DDV. Cena blaga oziroma storitve mora biti označena v evrih.

Natančnejše določbe glede načina označevanja cen določa na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) sprejeti Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev, ki določa način označevanja prodajnih cen in cen za enoto izdelkov, ki jih podjetja ponujajo potrošnikom.

Cenik sobodajalec izdela samostojno

Cenik sobodajalec izdela samostojno, oblika z zakonom ni predspisana. Mora pa sobodajalec obvezno v cenik vključiti sledeče:

  • Naziv podjetja oz. sobodajalca
  • Sedež podjetja oz. sobodajalca
  • Davčno številko podjetja oz. sobodajalca
  • Navedbe storitve s cenami
  • Kategorizacija oz. število zvezdic ali jabolk
  • Datum veljavnosti cenika
  • Navedba, da so cene v EUR in vsebujejo DDV
Nadzor označevanja cen blaga in storitev

Označevanje cen izdelkov in storitev je ena izmed osnovnih potrošnikovih pravic, saj potrošnikom zagotavlja poznavanje vrednosti nakupa in omogoča primerjanje cen izdelkov in storitev različnih ponudnikov. Iz tega razloga je z vidika varstva potrošnikovih pravic pomembno, da so cene blaga in storitev, ki se ponujajo potrošnikom, jasno in nedvoumno označene ter za potrošnika na vidnem in dosegljivem mestu. Nadzor za označevanje cen blaga in storitev izvaja Tržni inšpektorat RS.

 

Vir: MGRT, Tržni inšpektorat RS.

 

V kolikor potrebujete pomoč pri spoznavanju zakonodaje
za sobodajalsko poslovanje,
si oglejte video tečaj:

Zakonodaja za sobodajalce od A-Ž