Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev

Vprašanja ponudnikov turističnih nastanitev glede COVID-19 in odgovori Vlade RS

Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Prepoved odloka bo veljala do njegovega preklica, za njegovo lažje razumevanje pa so pripravili nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov. V nadaljevanju je narejen prepis vprašanj in odgovorov s strani gov.si

ZA NASTANITVENE IN GOSTINSKE OBRATE

Gostje Airbnb z uporabniki poslovnih prostorov delijo skupne prostore (stranišča ipd.). Kakšen je napotek glede delovanja Airbnb enot na splošno v Sloveniji v tem času, ko bi morali imeti večjo sledljivost?

Za kratkoročno oddajane nepremičnin turistom velja več pogojev. Med obveznimi pogoji za oddajanje je tudi soglasje solastnikov več stanovanjske stavbe (75 % ali 100 %), vendar je to področje v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor, zato predlagamo, da se obrnete na njih. Glede samozaščite zdravja gostov, zaposlenih in odgovornosti do drugih, veljajo usmeritve in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 

Od kdaj dalje se bodo lahko namestitvene kapacitete spet prodajale?
Kako je z možnostjo, da v pomembnejših destinacijah ostane en hotel odprt in s katerim bi se omogočilo tudi morebitno nastanitev zdravstvenega osebja, novinarjev in podobno?

Ponovna prodaja nastanitvenih kapacitet se lahko prične po preklicu Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev. Odlok prepoveduje vsakršno nastanitev oziroma odprtje hotelov za goste. Glede vprašanja o morebitnih nastanitvenih zmogljivostih za zdravstveno osebje, novinarje in podobno še nimamo navodil, saj bo o tem odločal krizni štab Vlade Republike Slovenije, v kolikor bo to potrebno.

 

Ali se Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev nanaša na vse namestitvene obrate in namestitveno dejavnost na splošno ali bolj na hotele in na obrate z recepcijo, kjer pride do direktnega kontakta, saj pri oddaji počitniških stanovanj in sob gostom ni osebnega kontakta, prav tako gostje rezervirajo sobo in plačajo izključno preko spleta?

Odlok velja za vse nastanitvene kapacitete enako. Na podlagi tega odloka se novih gostov ne sme sprejemati. Prepovedi iz sprejetega odloka bodo veljale do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi in sprejme Vlada Republike Slovenije s sklepom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Z odredbo o prepovedi zbiranja več kot 100 oseb so se zaprli clubi, diskoteke. Kakšne so možnosti, da se izgube, stroški in plače delavcev subvencionirajo s strani države?

V naslednjih dneh bodo sprejeti interventni ukrepi, ki jih bo mogoče implementirati v kratkem časovnem obdobju. Ukrepi bodo zastavljeni na osnovi ključnih ciljev in sicer za zagotavljanje likvidnosti podjetij, ohranjanje delovnih mest ter zagotavljanje pomoči pri promocijskih storitvah, ki so jih podjetja že vložila in jih ne morejo povrniti. Javnost bomo o izvajanju ažurno obveščali preko spletnih strani na gov.si. takoj, ko bodo sprejeti na vladi.

 

Ali po uredbi Vlade RS, ki jo je sprejela včeraj obstaja možnost obratovanja obratov – gostiln, ki ponujajo možnost – storitev dostave hrane na dom (npr. halo pizza)?

Na podlagi Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev, ki je začel veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri je začasno prepovedana ponudba ter prodaja blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami. Na podlagi tega odloka lahko v obratih pripravite obroke na svojih lokacijah, ne smete pa je streči v lokalih. Dostava hrane na dom (do vrat potrošnika) je dovoljena, a v skladu z navodili NIJZ.

 

Zanima me, če ste pripravili kakšen občinski odlok, ki predvideva oprostitev takse za goste/turiste, ki so obtičali v Sloveniji in se ne morejo vrniti domov. Kaj narediti z gosti, ki nimajo kam?

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18, v nadaljevanju: ZSRT-1) v četrtem odstavku 18. člena določa, da lahko občina s svojim predpisom poleg oseb iz prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse.

Na ministrstvu ne moremo pripraviti občinskega odloka, ki predvideva oprostitev takse za goste/turiste, ki so zaradi izrednih razmer obtičali v Sloveniji in se ne morejo vrniti domov. Le-to je v pristojnosti občin.

Vlada Republike Slovenije je, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. izdala odlok, s katerim je začasno prepovedala ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami. Odlok je začel veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri in velja za vse nastanitvene kapacitete enako.

Na podlagi tega odloka lahko gostje, ki so bili nastanjeni v kapacitetah pred veljavo odloka, ostanejo do načrtovanega odhoda, v skladu z zagotavljanjem javne varnosti in zdravjem.  Prepovedi iz sprejetega odloka bodo veljale do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi in sprejme Vlada Republike Slovenije s sklepom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije.

Glede na dejstvo, da se situacija ves čas spreminja vam svetujemo, da aktivno spremljate objave v medijih in na spletnih straneh ministrstev pristojnih za posamezna področja.

 

Sem sobodajalka. Ali lahko gostje/tujci, ki so trenutno nastanjeni v kapacitetah ostanejo do načrtovanega odhoda?

Vlada Republike Slovenije je, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. izdala odlok, s katerim je začasno prepovedala ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, z določenimi izjemami. Odlok je začel veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri in velja tudi za vse nastanitvene kapacitete.

Na podlagi odloka lahko gostje, ki so nastanjeni v kapacitetah pred veljavo odloka ostanejo do načrtovanega odhoda, v skladu z zagotavljanjem javne varnosti in zdravjem. Prepovedi iz sprejetega odloka bodo veljale do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi in sprejme Vlada Republike Slovenije s sklepom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije.

Glede na dejstvo, da se situacija ves čas spreminja vam svetujemo, da aktivno spremljate objave v medijih in na spletnih straneh ministrstev pristojnih za posamezna področja.

 

Ali so kašne izjeme za oddajanje nastanitev za zaposlene v podjetjih, ki še delajo (zdravstvena in gradbena podjetja, proizvodnja,.. .) ali za oddajo nastanitev v app, hotelu zaradi samoizolacije ali nastanitve v hotelu in sobah zaradi zaščite starejših v primeru, da zboli npr. družina in želi zaščititi starše in stare starše s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu?

Odlok prepoveduje vsakršno nastanitev oziroma odprtje že zaprtih hotelov za goste, kar pa se tiče vprašanja nastanitev zaradi samoizolacije (zdravstvenega osebja, novinarjev in podobno) bo o tem odločal krizni štab Vlade Republike Slovenije v kolikor bo to potrebno.

Glede na dejstvo, da se situacija ves čas spreminja vam svetujemo, da aktivno spremljate objave v medijih in na spletnih straneh ministrstev pristojnih za posamezna področja.

 

Vsa vprašanja in odgovore si lahko preberete na tej povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-18-posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/