FURS poziva k prijavi za DDV če oglašujete prek Airbnb ali Bookinga

Ali oglašujete preko Airbnb ali Bookinga? V tem primeru ste…

Pripombe na osnutek novega stanovanjskega zakona

Osnutek novega SZ-2, ki je trenutno še v javni razpravi, z dodatnimi…

Plačilo DDV za Booking.com bančno provizijo

Booking.com je svojim uporabnikom s 1.6.2019 začel obračunavati…