Vezana knjiga računov ostaja v veljavi tudi po 31.12.2017

Vezana knjiga računov se še vedno pogosto uporablja tudi med sobodajalci. Delež njenih uporabnikov je namreč kar visok. Z ministrstva za finance prihajajo spodbudne novice za vse podjetnike, ki račune še vedno izdajate ročno, saj bodo vezane knjige ostale v veljavi tudi po 31.12.2017. Z uvedbo davčnih blagajn je bila uporaba vezane knjige predvidena le za prehodno obdobje, in sicer do konca tega leta, oziroma za tiste, ki ne morejo vzpostaviti internetne povezave, tudi od leta 2018. Torej tisti, ki izdate malo računov, davčnih blagajn ne boste potrebovali in boste lahko trajno uporabljali vezano knjigo računov.

Eden izmed razlogov za takšno odločitev je tudi ta, da vezana knjiga računov ni razlog za pojav večjih sistemskih nepravilnosti. Takšne so namreč ugotovitve FURS na podlagi izvedenih nadzorov.

Potrjevanje računov iz vezane knjige le še enkrat na mesec

Vsak račun, ki se izda iz vezane knjige računov, je treba nakladno davčno potrditi, tako kot je bilo to potrebno delati do sedaj. Po novem, boste za davčno potrjevanje računov imeli več časa. Trenutno velja, da je treba izdani račun potrditi v roku desetih delovnih dni od njegove izdaje. Po uveljavitvi nove zakonodaje, pa boste morali za potrjevanje računov poskrbeti najkasneje do desetega dne v mesecu, v katerem je bil račun izdan. FURS se bo poročalo enkrat na mesec.

Kakšne so kazni po novem?

Zavezanec je dolžan, preden začne izdajati račune pri gotovinskem poslovanju in opravljati davčno potrjevanje računov, sprejeti interni akt. Z njim med drugim določi, na kakšen način bo izdajal račune in kako jih bo potrjeval. Če bo v primeru inšpekcijskega nadzora ugotovljeno, da tega ni storil, se bo to po novem obravnavalo kot davčni prekršek in ne več kot hujši davčni prekršek. Kazen za samostojnega podjetnika je v tem primeru najmanj 1.500 evrov, za pravno osebo pa najmanj dva tisoč evrov.

Vir: Data in Finance