Prispevki

Airbnb in poostren protokol čiščenja

Vsi, ki oddajate nastanitve na Airbnb platformi, morate najkasneje…

S profesionalno fotografijo do kar 23% več rezervacij

SPONZORIRANA OBJAVA  Stari kitajski pregovor pravi, da slika…

Airbnb Experience - prepoved trženja zaradi COVID-19

Glede na trenutno stanje v svetu, je tudi Airbnb primoran narediti…
Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev

Vprašanja ponudnikov turističnih nastanitev glede COVID-19 in odgovori Vlade RS

Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja…

Po novem 14% provizija Airbnb gostiteljem

Ste zaznali novo pravilo poslovanja na Airbnb, ki se nanaša…

FURS poziva k prijavi za DDV če oglašujete prek Airbnb ali Bookinga

Ali oglašujete preko Airbnb ali Bookinga? V tem primeru ste…

Airbnb sedaj na voljo tudi v slovenščini

Razveseljiva novica za vse uporabnike platforme Airbnb:   Na…

Kako pravilno izdati račun gostu?

Kot ponudnik turističnih nastanitvenih obratov, morate gostu…

Kako ravnati ob prejemu slabe ocene?

Pa se je zgodilo. Prišel je dan, ko ste prejeli najslabšo…

Airbnb kontaktne številke za pomoč uporabnikom

So primeri, ko morate kot gostitelj kontaktirati Airbnb pa ne…