Nov način obračunavanja prispevkov za socialno varnost za sobodajalce

V Uradnem listu RS št. 56/2017 z dne 13.10.2017 je bil objavljen nov Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost, ki se bo pričel uporabljati s 1.1.2018 (v nadaljevanju Pravilnik). Pravilnik uvaja nove obrazce obračuna prispevkov za nekatere skupine zavarovancev.

Kdo mora pripraviti predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost?

Pri obstoječih obrazcih je sprememba v naslovu OPSVL, ki se bo imenoval Obračun prispevkov za socialno varnost za družbenike, ustanovitelje zavodov in zadrug. Večjih vsebinskih sprememb ni, se pa uvajajo obrazci za naslednje skupine zavarovancev:

– kmete,
– osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in
– prostovoljne zavarovance.

Obračun prispevkov za socialno varnost za kmete bodo predlagali kmetje, ki so obvezno ali prostovoljno zavarovani.

Obračun prispevkov za socialno varnost se uvaja tudi za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in v obvezno zavarovanje niso vključene na podlagi opravljanja dejavnosti. Te osebe so:
– t. i. popoldanski s.p.,
– osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji, pa niso zavarovani iz tega naslova,
– sobodajalci, ki to dejavnost opravljajo največ 5 mesecev v letu.

Za vse obračune velja, da morajo biti na portalu eDavki do 15. v mesecu za pretekli mesec. Skladno s 353.a členom ZDavP-2 obračun sestavi davčni organ in ga do 10. v mesecu za pretekli mesec vroči zavezancu prek portala eDavki. Če obračuna do navedenega datuma ni na portalu, ga mora predložiti zavezanec.

Video: Predizpolnjen obračun prispevkov

nov Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost 

 

Vir: eDavki, racunovodja.com