Objavljen nov Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS (št. 35/2017, z dne 7. 7. 2017) objavilo nov Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti. Pravilnik prinaša posodobitve in razbremenitve minimalnih standardov in obsega storitev v prehrambnih in gostinskih obratih.

Ključne novosti, ki jih prinaša pravilnik:

–    minimalni standardi opremljenosti nastanitvenih obratov so posodobljeni in poenostavljeni v skladu s smernicami Hotelstarsa (poenostavljeni kriteriji minimalnega obsega storitev in opreme v sobi),
–    poenostavljen minimalni kriterij velikosti sob in velikosti postelj,
–    poenostavljen minimalni kriterij stranišč,
–    črtani minimalni kriteriji komunikacijskih poti (hodniki, dvigala), parkirišč, dnevnega bivalnega prostora za goste,
–    poenostavljeni kriteriji minimalne komunalne oskrbe (zgolj pitna voda in odvajanje komunalnih voda, ne pa več: električna energija, dostop do javne ceste, telefon),
–    dodane so izven standardne oblike nastanitve (npr. glamping, hiške na drevesih, vinski sodi, čebelnjaki ipd. inovativne oblike nastanitve),
–    izbrisane so določbe, ki so urejene v drugih predpisih.

Po besedah ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, so s tem pravilnikom posodobili minimalne standarde, ob tem pa so bili pozorni, da niso vplivali na nižanje kakovosti storitev za goste. Poenostavili ali izbrisali so kriterije, ki so se izkazali za nepotrebne administrativne ovire, ki so gostincem povzročale stroške, niso pa imeli neposredne povezave s kakovostjo storitve.

Pravilnik je usklajen z zbornicami (TGZS, OZS, KGZS, ZTKS), TIRS in pristojnimi ministrstvi (MKGP, MOP, MJU).

Nov Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti si lahko preberete TUKAJ.

Nov pravilnik je začel veljati z dnem 22.7.2017. V nadaljevanju navajam prepis iz pravilnika in sicer tiste člene, ki so pomembne za sobodajalce:


4. člen
(označevanje gostinskega obrata)

(1) Gostinski obrat mora imeti ob vhodu vidno označen naziv firme in sedež gostinca ter vrsto in ime obrata, nastanitveni obrat, ki se kategorizira, pa tudi označbo kategorije.

(2) Vse označbe iz prejšnjega odstavka morajo biti v slovenskem jeziku. Za označevanje gostinske ponudbe se lahko poleg slovenskega jezika uporabljajo tudi piktogrami ali napisi v drugih jezikih.

(3) Vhod v gostinski obrat in označbe iz prvega odstavka tega člena morajo biti v času nočnega obratovanja osvetljene.

(4) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za turistično kmetijo, določba glede označbe kategorije pa tudi za sobodajalca, pri čemer sobodajalec v večstanovanjskem objektu lahko označi kategorijo na vidnem mestu v nastanitveni enoti.

9. člen
(prostori za nastanitev gostov)

Prostori za nastanitev gostov so:
–        prostor za sprejem gostov,
–        nastanitvena enota (soba za nastanitev, apartma, studio, hotelski apartma) in
–        komunikacijske poti (stopnišče, hodniki, dvigala).

10. člen
(prostor za sprejem gostov)

(1) Hotel, motel, hotelsko in apartmajsko naselje morajo imeti poseben prostor za sprejem gostov (v nadaljnjem besedilu: recepcija).

(2) Recepcija ima:
–        prostor za goste,
–        prostor za sprejemno osebje in
–        prostor za odlaganje prtljage.

(3) Prostor za sprejemno osebje mora biti fizično ločen od prostora, kjer se zadržujejo gosti.

(4) Prejšnji odstavki tega člena se ne uporabljajo za gostinske obrate, ki goste sprejemajo izključno na temelju elektronskega poslovanja.

 

VIR: http://www.mgrt.gov.si